Om ni har några frågor och funderingar angående bilderna så

finns information på hemsida www.skolfotoweb.se under fliken "faq"